قیمت روز

میلگرد

محصول قيمت
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,000 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: یکشنبه, 13 اسفند 1402
23,000 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: یکشنبه, 13 اسفند 1402
27,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس
بروزرسانی: یکشنبه, 13 اسفند 1402
23,150 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,730 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,730 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,730 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,730 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,730 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,730 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
24,730 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس
بروزرسانی: یکشنبه, 13 اسفند 1402
23,500 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,680 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,680 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,180 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,180 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,360 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,180 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,270 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,180 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
25,180 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان
بروزرسانی: 2 هفته قبل
26,330 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان
بروزرسانی: 2 هفته قبل
27,090 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
27,090 تومان
قیمت میلگرد 14 آناهیتا
بروزرسانی: 4 هفته قبل
26,550 تومان
قیمت میلگرد آناهیتا 16
بروزرسانی: 4 هفته قبل
26,550 تومان
قیمت میلگرد 18 آناهیتا
بروزرسانی: 4 هفته قبل
26,550 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,550 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان
بروزرسانی: دوشنبه, 27 فروردين 1403
26,550 تومان
نتایج 91 تا 120 از کل 262 نتیجه